Ons bestuur

Onze bestuursleden:

Jolanda de Weerd
Sandra Reins
Sonja de wit
Elsbeth Penninks
Wim van Noort

Algemeen secretariaat volleybalvereniging HEVO:
secretariaat@hevo-volleybal.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@hevo-volleybal.nl

Financiële administratie:
penningmeester@hevo-volleybal.nl

Sponsorzaken:
sponsorzaken@hevo-volleybal.nl

jeugdcommissie:
jc-hevo@hotmail.com

Ledenadministratie:
ledenadministratie@hevo-volleybal.nl

Technische Commissie:
technischecommissie@hevo-volleybal.nl

PR commissie:
prcommissie@hevo-volleybal.nl